TAISYKLĖS IR SĄLYGOS

PREKIŲ PIRKIMO – PARDAVIMO INTERNETINĖJE PARDUOTUVĖJE
STYLISH.LT TAISYKLĖS

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios prekių pirkimo taisyklės yra šalims privalomas
teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos,
prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka,
šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu Stylish.lt internetinėje
parduotuvėje susijusios nuostatos.

2. Asmens duomenų apsauga

2.1.Pirkėjas, sutikdamas, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų
pardavimo Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje tikslu, taip pat sutinka, kad jo
nurodytais elektroninio pašto adresu ir telefono numeriu būtų siunčiami informaciniai
pranešimai, kurie būtini prekių užsakymui įvykdyti.

2.2. Pardavėjo ar Lietuvos paštodarbuotojui pateiktas Pirkėjo asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas ir jame esantys Pirkėjo duomenys naudojami tik tinkamam asmens tapatybės identifikavimui.

2.3.Pirkėjui nesutinkant su šiame Taisyklių skyriuje nurodytomis Asmens duomenų apsaugos nuostatomis, Pirkėjas praranda teisę naudotis internetinės parduotuvės Stylish.lt teikiamomis paslaugomis.

3. Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo momentas

3.1. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas,
išsirinkęs perkamą (as) prekę (es) ir suformavęs prekių krepšelį, paspaudžia
nuorodą „Apmokėti“.

3.2. Kiekviena tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta pirkimo – pardavimo sutartis yra
registruojama ir saugoma  internetinės parduotuvės duomenų bazėje.

4. Pardavėjo įsipareigojimai

4.1. Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse ir internetinėje parduotuvėje
nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis internetinės parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

4.2.Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią
asmeninę informaciją, t.y. Pirkėjo nurodytus asmens duomenis tvarkyti tik Taisyklių 2
skyriuje ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

4.3.Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes jo nurodytu adresu.

4.4. Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos
prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis
panašesnę prekę. Pirkėjui prašant pinigų  gražinimo arba atsisakius priimti analogišką ar savo savybėmis
panašiausią prekę , atliekamas pinigų gražinimas. Visos prekės yra keičiamos arba grąžinamos per 14 kalendorinių dienų.

Grąžinama prekė turi būti:

* tvarkingoje, originalioje pakuotėje;
* prekė turi būti pirkėjo nesugadinta;
* prekė turi būti nenaudota;
* grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo gauta.

Priešingu atveju prekė nebus keičiama ir pinigai nebus grąžinami.STYLISH.LT

Krepšelis